Revers osmoza TSRO-50, prečišćavanje vode za piće

TSRO-50 i TSRO-50 BP

Uređaji na principu revers osmoze rade tako što napojna voda prolazi kroz predfiltere, zatim kroz RO membranu i post filter sa aktivnim ugljem.

Osnovni element uređaja za revers osmozu je tzv. RO modul. Čini ga revers osmozna membrana (RO membrana) smeštena u svoje kućište. Membrana je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu da prođu mali molekuli, dok je prolaz većim molekulima nemoguć. Na slici je prikazan danas najčešće korišćeni tip membrane tzv. "spiralno" motana membrana.

Voda struji površinom membrane, a kroz membranu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stižu do perforirane centralne cevi kojom napuštaju RO modul. Ovaj deo čiste vode se naziva permeat.

Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i taj deo se izvodi iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje. 
Permeat prolazi preko postfiltera sa aktivnim ugljem i, opciono, remineralizatora pre točenja na slavini za istakanje.

Uređaji za revers osmozu serije TSRO-50 i TSRO-50BP su namenjeni za prečišćavanje manjih količina vode za piće ili manje komercijalne potrebe. Model TSRO-50BP je opremljen i booster pumpom i predstavlja idealno rešenje na mestima gde je slab pritisak napojne vode. Pomoću ugrađene booster pumpe povećava se efikasnost uređaja i njegov maksimalni kapacitet.

Ovi uređaji su idealni i na svakom mestu gde se zahtevaju manje količine čiste vode iz koje su najvećim delom uklonjene rastvorene soli. Takve potrebe su npr. u foto i drugim laboratorijama, kozmetičkim salonima, u akvaristici, za parne pegle, za paročistače, za ovlaživače vazduha, za razblaživanje alkohola kao i mnoge druge.

Ukoliko se uređaj instalira u domaćinstvu, najčešće se postavlja u kuhinjski elemenat ispod sudopere, kako ne bi zauzimao mesto na radnoj ploči u kuhinji i u tom slučaju se pored postojeće slavine postavlja još jedna na kojoj se istače prečišćena voda sa uređaja. Prilikom instalacije potrebno je obezbediti i električni priključak za model sa booster pumpom. Prema želji korisnika mogući su i drugačiji načini montaže.

Održavanje uređaja

Održavanje uređaja se svodi na periodičnu zamenu elemenata: predfiltera, postfiltera i RO membrane. Zemena je veoma jednostavna i uz uputstvo koje se dobija uz uređaj, svaki korisnik je može obaviti sam.

Tehničke karakteristike RO uređaja TSRO-50 i TSRO-50 BP

Tip uređaja TSRO-50 TSRO-50 BP
     
Električno napajanje: --- 220 V/50 Hz
Booster pumpa: ne da
Metod prečišćavanja: revers osmoza revers osmoza
Mehanički predfilter: PP 20 µm 10" PP 20 µm 10"
Ugljeni blok filter uložak: CB 10" CB 10"
Mehanički predfilter: PP 5 µm 10" PP 5 µm 10"
RO membrana: TFM-50 TFM-50
Postfilter sa aktivnim ugljem: kapsulirani kapsulirani
Zapremina rezervoara: 10 l 10 l
Kapacitet sistema: do 190 l/dan 190 l/dan
Dimenzije (ŠxVxD): 400x410x145 360x460x190
Težina: 5 kg 8,5 kg