DP pumps - program holandskih višestepenih vertikalnih i horizontalnih centrifugalnih pumpi i booster sistema


DP pumps je firma iz Holandije specijalizovana za proizvodnju pumpi i booster sistema za distribuciju vode sa izvozom u 100 zemalja. Proizvodnja je potpuno automatizovana kako bi se obezbedio besprekoran i konstantan kvalitet proizvoda. Kontrolu svake pumpe koja izađe sa proizvodne linije vrši ljudski faktor. Od projektovanja, proizvodnje do finalne kontrole, sve se vrši u okviru DP pumps u pogona u Holandiji.

Za izradu pumpi i booster sistema koriste sa samo materijali najvišeg kvaliteta. Svi motori odgovaraju IE3 standardu, a IE5 standard postaje sve prisutniji. Ovim se obezbeđuje maksimalna efikasnost koja je među najboljima u svetu.

Kako bi se obezbedio maksimalan kvalitet, kontrola materijala i poluproizvoda se vrši u svakom koraku proizvodnje. Pre pakovanja u transportnu ambalažu svaka pumpa se testira i proverava njena hidraulička karakteristika.

višestepene pumpe

Vertikalne i horizontalne višestepene centrifugalne pumpe

Vertikalne, jednostepene ili višestepene centrifugalne pumpe su projektovane za transport čistih ili slabo agresivnih tečnosti. Usis i potis su linijski postavljeni, što olakšava instalaciju. Hidraulika pumpe se pogoni električnim motorom. Svi delovi hidraulike pumpe su od nerđajućeg čelika.

booster sistemi

Booster sistemi

Svi sistemi su izrađeni od najkvalitetnijih materijala, kako se ni u kom slučaju ne bi doveo u pitanje kvalitet vode u kontaktu sa sistemom. Zbog toga su svi sistemi izvedeni u nerđajućem čeliku, a koriste se DPVE pumpe sa ugrađenim nepovratnim ventilom. Rezultat je da su sistemi veoma dugotrajni i odgovaraju budućim evropskim direktivama EU za vodu za piće.