Etatron - pumpe za doziranje hemikalija

Etatron - italijanski proizvođač opreme za doziranje hemikalija. Membranske, motorne i peristaltičke varijante pumpi za doziranje hemikalija različitih kapaciteta i radnih pritisaka. Rezervoari, manuelne i motorne mešalice. Sonde i kontroleri za merenje pH i Rx vrednosti, merenje koncentracije hlora, hlordioksida.

filter

Etatron eOne MA

- manuelno podešavanje broja taktova sa dvostrukom skalom
- 1:1 proporcionalno doziranje
- alarm niskog nivoa tečnosti za doziranje
- alarm greške u doziranju (underload/overload)


uklanjanje gvožđa

Etatron eOne MF

- konstantno doziranje
- proporcionalno doziranje (1xn, 1:n, 1xn M, mlxI, lxI, mlxm3, ppm)
- 4 – 20 mA upravljanje
- izlazni rele
- alarm niskog nivoa tečnosti za doziranje
- kalibracija protoka
- ulaz za signal sa merača protoka
- alarm greške u doziranju (underload/overload)
aktivni ugalj

Etatron eOne Plus

- konstantno doziranje
- proporcionalno doziranje (1xn, 1:n, 1xn M, mlxI, lxI, mlxm3, ppm)
- 4 – 20 mA upravljanje
- izlazni rele
- alarm niskog nivoa tečnosti za doziranje
- kalibracija protoka
- ulaz za signal sa merača protoka
- alarm greške u doziranju (underload/overload)
- merenje i regulacija pH, ORP ili Cl2
- PT100 za merenje temperature
- 4-20 mA izlaz
- senzor protoka