tabletirana so

Salinen SALTECH PLUS tabletirana so za automatske omekšivače vode, pakovanje: vreća 25 kg

So izuzetne čistoće namenjena za regeneraciju automatskih omekšivača vode

Prednosti SALTECH PLUS tabletirane soli

Najčistija evaporisana tabletirana so (99,9% NaCl) za omekšavanje vode u skladu sa standardom EN973. SALTECH PLUS tabletirana so obezbeđuje najveći stepen čistoće i garantuje optimalan proces rastvaranja, bez ostataka i prljanja posuda za tabletiranu so.

Takođe obezbeđuje i maksimalnu pouzdanost u radu omekšivača vode, sprečavanjem zapušavanja injektora na automatskim upravljačkim ventilima. Kontrolisanim kvalitetom presovanja tableta sprečava se mogućnost “rasprašivanja” tableta u kontaktu sa vodom i stvaranja problema sa delimičnom regeneracijom i smanjenjem radnog kapaciteta omekšivača.

Poručite odmah preko našeg web shop-a!