Potpuno automatski filteri sa aktivnim ugljem za uklanjanje hlora i dezodorizaciju vode.

Uklanjanje hlora, amonijaka i dezodorizacija vode

Kod prečišćavanja vode filteri sa aktivnim ugljem koriste se kao dehlorinatori i kao dezodorizatori. Kao dehlorinatori oni uklanjaju hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku, a vrlo je štetan po ljudsko zdravlje ili za pojedine tehnološke procese. Kao dezodorizatori koriste se za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju. Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću.

Filteri sa aktivnim ugljem prvenstveno su namenjeni proizvođačima u prehrambenoj industriji, kao i pripremi vode za piće. Koriste se i u proizvodnji alkoholnih pića za dezodorizaciju alkohola, tj. za uklanjanje supstanci koje mu daju neprijatan ukus, miris i boju. Aktivni ugalj, koji čini ispunu filtera, se periodično zamenjuje nakon iscrpljivanja svojih adsorpcionih sposobnosti.

Uklanjanje amonijaka

Najčešće se za uklanjanje amonijaka koristi metoda hlorisanja preko prevojne tačke. Doziranjem hlora, u određenom višku, amonijak se uklanja oksidacijom do elementarnog azota. Zbog doziranja hlora u znatnom višku taj višak se, nakon oksidacije amonijaka, mora ukloniti na filterima sa aktivnim ugljem.

Filteri sa aktivnim ugljem se često koriste i za uklanjanje viška hlora nakon oksidacije gvožđa, mangana i vodonik-sulfida.